Şirket Politikalarımız

Şirket Politikalarımız

Şirket kültürümüzün temelini oluşturan politikaların süreklilik arz ederek, tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek teşkil etmesini hedefliyoruz.
Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

GIACOMINI UNIVAL Ailesi olarak;

Pazardaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda teknolojik vanalar, vana ekipmanları, tesisat ürünleri üretmek şirket süreçlerimizin nihai amacıdır.

Bu doğrultuda ulusal ve uluslar arası  yasal düzenlemelere eksiksiz uyarak, tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı olarak sürekli gözden geçiririz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yaparız.

Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak adına;

 • Çalışanlarımızın iş bilincini ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştırmak,
 • Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak,
 • Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamak,
 • Güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip edip toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önünde bulundurmak,
 • Entegre yönetim sistemi kapsamında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşım ile sürekli gözden geçirip iyileştirmek olarak benimsenmiştir. 


 

İnsan Kaynakları Politikamız

 • İnsan Kaynakları, Giacomini Unival yönetiminde stratejik bir role sahiptir. Türkiye’nin nitelikli ve alanında deneyimli çalışan kadrosuna sahip olarak hedeflerimiz; yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı büyümemizi devam ettirmek, kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini senkronize etmektir.
   
 • Çalışan ve çalışan adaylarımıza karşı tüm yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi amaç edinmiş olan şirketimiz, işe alım, görevlendirme, geliştirme, eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve planlama, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücret yönetimi ve diğer tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin ve çalışmalarının şeffaf, açık ve eşit yönetim anlayışıyla gerçekleştirmektedir.
 

İnsan Kaynakları Misyon ve Vizyonumuz

 • İnsan Kaynaklarının misyonu, yöneticiler ve çalışanlar arasında güçlü iletişimin sağlanmasını destekleyici çalışmalar yapmak, uyum, sürekli gelişim ve çalışan memnuniyetine dayanan başarılı sonuçlara ulaşmayı sağlayacak uygulamaları yürütmektir.
   
 • İnsan Kaynaklarının vizyonu, kurumsal insan kaynakları optimizasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası çalışmalar için yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı bir şekilde büyüyerek gelişmektir.
   
 • İnsan Kaynakları, işe yeni başlayan ya da hâlen çalışmakta olan çalışanların şirket içi iş etiği kuralları olan dürüstlük, çıkar çatışması, yasal sorumluluklar, müşteriye karşı sorumluluklar, çalışana karşı sorumluluklar ve gizlilik uyumunu sağlamaktadır.
 

Çevre Politikamız

 • ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi”nin tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi benimsemek.
   
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.
   
 • Doğal kaynak kullanımını azaltarak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek “Sıfır Atık” bilinciyle çalışmak.
 • Çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek sorumluluk bilincini arttırmayı kendine görev edinmiştir.
   

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.
   
 • OHSAS 18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlamak.
   
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
   

 

 

 

İŞ ALANLARI

ÜRÜNLER

GIACOMINI UNİVAL

Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak,
No:4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE


  Uluslararası Giacomini listesine abone olun...