Misyon ve Değerlerimiz

Misyon ve Değerlerimiz

İnsanlara faydalı hizmetler ve sağlık sunmak için ürettiğimiz ürünlerle suya hayat veriyoruz. Bu yüzden şirketimizin sloganı: “WATER E-MOTION”dır. Evinizde, ofisinizde, fabrikada, suyun dolaştığı, ısıtıldığı ve soğutulduğu her yerde bir GIACOMINI ürünü kullanılır.

Vizyon ve misyon

Vizyon ve misyon

Yakın gelecekte binalar "başımızı sokacak bir yer" olmaktan çıkacak ve sağlığımız, kişisel ve mesleki ilişkilerimiz ve gezegenimizin sağlığı için kritik önem taşıyan yerler haline gelecek.

Yani binalar artık ışık, ısıtma, soğutma ve suyun daha akıllı ve daha sorumlu bir şekilde kullanıldığı alanlar haline gelecek.

Bu koşullarda misyonumuz ortam soğutmasında su kullanan parça ve sistemlerin üretiminde lider bir şirket haline gelmek, kişisel tüketim ve yangın söndürme alanlarında "yerinde" su yönetimi sağlayan bir kuruluş olmaktır. Ve bunların hepsini minimum güç tüketimiyle sağlamak hedefimizdir.

Gelecekte binalar insan refahı ve gezegen için de temel alanlar olacak
Previous Next


Stratejimiz

Stratejimiz dört prensip üzerine kurulmuştur:

Müşteri

Müşteriler yaptığımız her işin merkezinde bulunmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi karşılamak için kendimizi onların yerine koymaya çaba gösteriyoruz. Distribütörlerimizin, tesisatçılarımızın ve tasarımcılarımızın ihtiyaçlarını anlayıp onlara en iyi, en faydalı ve en yeni çözümleri sunmak esastır. İşimiz her gün en iyi hizmeti vermektir.

Ürünler

Endüstriyel bir şirketiz. Şirketimizin kalbi tesisimizdir. Tutkuyla, beceriyle ve ustalıkla hammaddeleri işleyerek insanlar için faydalı şeyler üretmeye çalışıyoruz. Odak noktamız ürünlerimizdir ve geleceğimizin ürünlerimizi doğru ve yeniliklere ayak uydurarak üretme becerimize bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden kalite ve yenilik ana hedeflerimiz arasındadır.

Kar

Kar etmeden ticaret mümkün değildir. Ancak aynı şekilde, aidiyet hissi de bir şirketin temelidir. Ve bu aidiyet hissi de insanlara, işlere ve çevreye değer vererek inşa edilir. Bu yüzden amacımız sürdürülebilir kar sağlamaktır: şirketimizin çevre ve sosyal sorumluluk bilinciyle beraber gelir ve kar marjını büyütmesi hedefimizdir.

İnsanlar

En değerli kaynağımız insandır. Tutkuyu ölçmek mümkün değildir, ancak işleri kötü yapmakla iyi yapmak arasındaki fark, vasatlık ile mükemmellik arasındaki çizgi, plansız çalışma ile koordinasyon arasındaki fark, bir işi umursamazca yapmak ile yorumlayarak zenginleştirmek ve geliştirmek arasındaki fark tutkuyla açıklanabilir. Bu sebepten, şirketimizin en değerli varlığı insan gücümüzdür.


FOLDER CORPORATE EN_201502.PDF


Organizasyon, yönetim ve kontrol modeli ve iş ahlak kurallari

İş Ahlakı Kuralları, şirket olarak kabul ettiğimiz en önemli temel değerleri ortaya koyan bir ifadedir. İş Ahlakı Kuralları, Giacomini içinde hangi görevde olursa olsun çalışan herkesin haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını ele alır: yöneticiler, direktörler, çalışanlar, danışmanlar, vekiller, iş ortakları; daha genel bir ifadeyle, hangi şekilde olursa olsun şirketimizle çalışan herkes bu kurallara tabidir.

İş Ahlakı Kuralları, 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 6'da "tüzel kişilerin idari sorumluluğu" ile ilgili olarak öngörülen şekilde ve 16/10/2012 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından da onaylanmış olan "Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli"nin bir parçasıdır. "Model 231", şirketin çalışma şeklini ve dış dünyayla olan ilişkilerini etkileyen prensipler, prosedürler ve düzenlemelerden oluşmaktadır ve şirketle ilişki içinde olan şahıs ve kuruluşların suç işlemesini önlemek için gereken mekanizmaları uygular.

Şirketin Mart 2012'de bu modeli benimseme projesini başlatması, şirketin mevcut yönetmeliklere uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, şirket hedeflerini büyütmek ve önemli karar alma süreçlerini daha açık, şeffaf ve organize hale getirmek ve bireysel çalışanlarla karşılaştırıldığında şirket menfaatlerini koruma hedefleri göz önünde tutularak gerçekleşmiştir.

"İş Ahlakı Kuralları içindeki tüm kurallara ve prensiplere, tüm Giacomini çalışanlarının sürekli olarak ve sıkı sıkıya bağlı olması beklenmektedir. Bu önemli adım ile belirlediğimiz hedeflerden birine, yani şirketin ve hepimizin geleceğe güvenle bakması için gereken gelişimi sağlamaya ulaştığımızı düşünüyoruz. " (Elia Filiberti - CEO)


COMPANY POLİCY


Etik Kurallarından gelen değerlerin, kendimiz ve paydaşlarımız için daha parlak bir gelecek yaratmak için Giacomini ile çalışan herkesin dürüstlüğe yönelik günlük çabalarının bir parçası haline gelmesini istiyoruz.

ÜRÜNLER

UNİVAL

S.S.İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi
10.Sokak No:4 Dilovası-Kocaeli /Türkiye

  Subscribe to the Giacomini International Newsletter